Voor de Stichting Reuma Zorg Nederland staat het belang en welzijn van de reumapatiënt voorop. Dit tracht de Stichting te bereiken door gelden te werven voor projecten en activiteiten ten bate van haar doelstelling. De Stichting Reuma Zorg Nederland richt zich op de behartiging van de algemeen maatschappelijke belangen van mensen met een reumatische aandoening in de breedste zin van het woord.