De Stichting Reuma Zorg Nederland stelt het welzijn van de reumapatiënt centraal en zal gelden werven voor de uitvoer van projecten en activiteiten, die belangrijk zijn voor patiënten. De Stichting wil alle mensen met een reumatische aandoening ondersteunen en faciliteren zodat zij daar in het dagelijkse leven baat bij hebben. Zij richt zich ook op de bevordering van deelname van patiënten aan onderzoeksprojecten. De Stichting richt zich op samenwerking met landelijke en internationale organisaties in het belang van de personen met een reumatische aandoening.

• Naam instelling: Stichting Reuma Zorg Nederland
• RSIN/Fiscaal nummer: 851924256
• Contactgegevens: [email protected]
• Doelstelling: De Stichting Reuma Zorg Nederland stelt het welzijn van de reumapatiënt centraal en zal gelden werven voor de uitvoer van projecten en activiteiten, die belangrijk zijn voor patiënten. De Stichting wil alle mensen met een reumatische aandoening ondersteunen en faciliteren zodat zij daar in het dagelijkse leven baat bij hebben. Zij richt zich ook op de inzet van de ervaringsdeskundigheid van patiënten door het bevorderen en de uitvoer van onderzoeksprojecten. De Stichting richt zich op samenwerking met landelijke en internationale organisaties in het belang van de personen met een reumatische aandoening.
• Bestuurssamenstelling: M. Willemsen, T. Bierens, M. Schneemann.
• Beloningsbeleid: De bestuursleden ontvangen geen salaris. Zij hebben alleen recht op vergoeding van werkelijk gemaakte reis- en onkosten. De Stichting heeft geen winstoogmerk.
• Verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2016: Het bestuur heeft in 2016 een part-time medewerker ingehuurd voor de uitvoer van informatieve en andere activiteiten, zoals het schrijven van artikelen voor nieuwsbrieven, actieve deelname aan bijeenkomsten, maken van verslagen van de bijeenkomsten en het vervaardigen van informatie materiaal.
• Financiële verantwoording: De bestuursleden hebben in 2016 de beschikbare gelden benut voor inhuur van een part-time medewerker voor de uitvoer van activiteiten en een donatie aan de Vereniging ReumaZorg Nederland. Meer informatie.

Wilt u ons steunen met een donatie, dan zullen wij die besteden aan onze doelstelling. De Stichting is een algemeen nut beogende instelling – ANBI. Kijk voor meer informatie op https://www.belastingdienst.nl